ALV: Verkiezing nieuw bestuur op 10 juli

Beste mensen,
Gisterochtend heeft het bestuur van heNK vergaderd, en dat bleek voor het laatst in deze samenstelling. Onder deze mail vinden jullie namelijk een mail van Irene aan het koor. Daarin meldt ze dat ze moet stoppen met het voorzitterschap en dat ze voorlopig, in elk geval tot de zomervakantie, ook afziet van de repetities. Alle begrip voor dit besluit, ik neem ook aan van jullie kant. En langs deze weg alvast namens het koor veel dank voor de 4 jaren van inzet voor het bestuur. Dat betekent dat er nu minimaal twee vacatures zijn in het bestuur, minimaal, want ook voor Janny geldt dat niet zeker is of ze doorgaat als penningmeester; ze stelt haar zetel in elk geval beschikbaar. Dat lichten we hieronder toe.
We vragen het koor als geheel om te zien of er spontaan een nieuw team te vormen is, in onderling overleg, dat zich op korte termijn verkiesbaar stelt als kandidaat-bestuur en dat inderdaad als team de klus met elkaar wil overnemen. Het lijkt ons gewenst dat dit team/deze teams zich uiterlijk op 1 juli meldt/melden bij het huidige bestuur.  Uiterlijk op dinsdag 10 juli a.s. houden we dan op de slotavond een ALV om een nieuw bestuur te benoemen. Dan kunnen we in augustus of begin september de overdracht doen.
Natuurlijk kunnen er ook individuele leden zijn die wel wat willen, en die niet direct aansluiting vinden om zich met anderen samen kandidaat te stellen. Aan hen de vraag om zich uiterlijk 1 juli a.s. bij mij te melden, per mail of telefoon. Natuurlijk kunnen Janny en ik vooraf wat toelichting geven over de aard en omvang van de klus.
Op 3 juli zal Janny dan de namen van het eventuele team/de eventuele teams en van de individuele kandidaten bekend maken op het koor, en ik doe dat per mail aan iedereen. Dit moet dan, met een week tijd voor onderling overleg over de gewenste combinatie van mensen en verdeling van functies, uiteindelijk leiden tot een verkiezing/benoeming van het nieuwe bestuur op 10 juli. Janny heeft vooraf dan ook de gelegenheid om te zien of ze zich opnieuw kandidaat stelt en zitting wil nemen in het nieuw te vormen bestuur.
Dus:
– uiterlijk 1 juli graag kandidaten aanmelden bij het bestuur, als team, of individueel
– op 3 juli melden we de aanmeldingen door aan het hele koor
– onderlng overleg over de combinatie van mensen en gewenste functieverdeling, tot en met 8 juli
– op 10 juli een ALV met een definitieve verkiezing en benoeming
– overdracht in overleg in augustus of september.
Dat nieuwe bestuur moet in september dan direct aan de slag voor afstemming met de huidige Concertcommissie en mogelijk/jhopelijk ook met de PR-groep. En natuurlijk een start maken met de definitieve Salon-commissie, want de planning voor de Salon van 2019 moet dan alweer van start.
Het is duidelijk: het koor functioneert niet zonder coordinerend bestuur, en de gaten die nu vallen zijn te groot om open te laten. Vandaar de druk van een kort tijdpad.
Janny zal vanavond een en ander nog mondeling toelichten.
Vriendelijke groet, Wim