Media

Enkele leden van het koor maken deze samengestelde film van Pastime with Good Company in het najaar van 2020 tijdens de Covid19 onderbreking van het live zingen.

Beelden vanuit De Banier, 16 juni 2019


Jubileum Concert 2017