samenvatting enquete heNK en bespreekvoorstellen bestuur 12 dec.

Dag allemaal,

Bijgaand vinden jullie het resultaat van de enquete van eind november, agendastuk voor de ALV van dinsdag over een week, 12 december. Het bestuur heeft op basis van de uitkomsten overlegd, ook met Maud, om te komen tot een hanteerbare werkwijze waarvoor het gros van de leden voorkeur blijkt te hebben. Dit alles gericht op verhoging van de kwaliteit van de repetities en de tevredenheid van de leden in het algemeen.

Ons verzoek is om de bijlage goed door te nemen, zodat we de 12e gericht kunnen overleggen en zo mogelijk ook besluiten kunnen nemen. Als opwarmertje: op hoofdlijnen wijst de enquete het volgende uit:
– Over het algemeen is men heel redelijk tevreden over eigen functioneren en over de keuze, het niveau en moeilijkheidsgraad van het repertoire van de afgelopen jaren.
– Een aantal leden zou het repertoire ook graag wat luchtiger zien, gemengd met meer werelds repertoire. Een mix met af en toe wat bekender werk is geen probleem. Er is een duidelijke voorkeur om jaarlijks nieuw repertoire te doen, maar een minderheid vindt het ook leuk om wat ouder repertoire vast te houden, in repetities of tijdens optredens.
– Het stellen van strenge kwaliteitseisen is niet gewenst, want dan verliezen we mogelijk teveel leden en komt het koor als geheel op losse schroeven te staan.
– Het lijkt erop dat het koor de komende jaren redelijk op sterkte blijft, al moeten we op zoek blijven naar bassen en tenoren.
– Het studieweekend met eten maar zonder avondrepetitie wordt breed gedragen.
Het bestuur neemt graag een suggestie over om afwisselend voor bassen, tenoren en alten extra stemgroeprepetities in te lassen, een half uur vóór de gewone repetitie, bijvoorbeeld vanaf half acht. We denken dat dat de kwaliteit van de gezamenlijke repetitie (die dan iets korter wordt) ten goede komt.
Deze aanbeveling en de varianten voor eventuele verbreding van het repertoire bespreken we graag op de 12e, naast twee aanvullende punten, die niet in de enquete stonden:
– kiezen we voor aanpassing van het jaarrooster voor de beide concerten
– gaan we akkoord met meer gestructureerd overleg en samenwerking tussen de diverse commissies en het bestuur.
Beide punten worden in het stuk toegelicht.
Dank alvast voor de aandacht. Op 12 december verder.
Met vriendelijke groet, mede namens Irene en Janny,
Wim v.d.Bedem